• WSelect, gespecialiseerd in HRM. Werkt voor u!
  • WSelect gelooft in de kracht van netwerken.
  • Business is gunnen en gunnen is geven. WSelect werkt voor u!

Is uw bedrijf crisisproof?

Onzekere tijden maken onzekere medewerkers. Onzekere medewerkers blijven zitten waar ze zitten, en dat kan het einde van uw bedrijf betekenen. Medewerkers die hun ontwikkeling ondergeschikt maken aan de (schijn)zekerheid van een baan, zijn geen mensen waarmee u door de crisis komt.

U heeft mensen nodig die uit hun comfortzone durven te stappen. Die iets doen wat ze eigenlijk niet durven of denken dat ze het niet kunnen; die durven risico’s te nemen, die samen met u ondernemen! Bestaat uw organisatie uit deze medewerkers, dan hoeft u niet verder te lezen.

Heeft u ze niet of onvoldoende, leest u dan alstublieft door. U heeft namelijk een probleem, een probleem dat eerder opgelost had moeten worden, namelijk door er in goede tijden aandacht aan te besteden. Het is nog niet te laat. Juist nu kunt u maatregelen nemen die u helpen uw personeelsbeleid in de toekomst ‘crisisproof’ te maken en die u nu helpen uw personele problemen op te lossen. Het grootste probleem voor organisaties in crisis is, dat mensen die u eigenlijk had willen behouden het eerste vertrekken. Juist de mensen die risico’s durven te nemen en niet bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen verlaten uw bedrijf als eerste. Belangrijk is daarom helder te zijn over de toekomst, geef hen verantwoordelijkheid en perspectief.

Wist u dat één van de grootste ergernissen van medewerkers, hun collega’s zijn, die de kantjes ervan aflopen? Pak deze medewerkers aan. Ga met ze in gesprek en wees duidelijk over de te verwachten veranderingen in gedrag en vergeet dit niet vast te leggen! Wanneer dit niet of onvoldoende leidt tot verandering of als dit niet genoeg is om de slappe tijden door te komen, dan rest u niet veel meer dan de overtollige medewerkers te ontslaan. Hierbij probeert u natuurlijk zoveel mogelijk uw ‘goede’ mensen te behouden! Ik weet dat dit door de huidige ontslagregels soms lastig uit te voeren is, maar ik weet ook uit ervaring dat er meer mogelijk is dan in eerste instantie wordt gedacht.

U kunt zich troosten met de gedachte dat met veel medewerkers die worden ontslagen het uiteindelijk best goed komt. Zelfs beter dan ooit. Na de onvermijdelijke rouwverwerkingsfases komt namelijk een tijd van heroriëntatie. De eigen wensen en capaciteiten worden als nooit te voren tegen het licht gehouden. Mogelijkheden worden verkend, netwerken aangeboord en met nieuw elan wordt de nieuwe werknemer of ZZP-er geboren. Deze groep nieuwe werknemers is vervolgens interessant voor u, zij hebben immers, weliswaar gedwongen, geleerd buiten de gebaande paden te denken en bewust gekozen voor het zetten van nieuwe stappen in hun carrière. De ontslagen medewerker is daarmee de ideale kandidaat voor uw (toekomstige) vacature in goede tijden.

Wilt u meer weten neemt u dan gerust contact met mij op.

Wyke Brugts

Adres

  • Otto Cluivinglaan 41
    9766 PB Eelderwolde KvK: 72481080

Volg ons